Skip to content

 1. Spelvorm
  Het Almelo Open is een non-qualifying strokeplay wedstrijd over 2 rondes van 9 holes.
  Er wordt gespeeld op de baan van Golf Club Almelo vanaf de gele afslagen.
  De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag en zondag, elke dag in maximaal 2 groepen van maximaal 36 deelnemers.
  De start van elke groep is shotgun.
  Het is een gemengd toernooi.
  De etiquetteregel van doorlaten is niet van toepassing. De shotgun volgorde blijft voor beide rondes gehandhaafd.
 2. Deelname en handicap
  Elke speler met een geldige WHS handicap, opvraagbaar via caddie.ngf.nl.
  Spelers met een handicap >36 spelen met handicap 36.
  De commissie is bevoegd de handicap van een speler aan te passen als op grond van eerder behaalde resultaten op het Almelo Open de commissie van mening is dat de huidige handicap hiermee niet in overeenstemming is. Spelers die dit betreft worden vooraf geïnformeerd.
 3. Speeltijden
  Spelers moeten minimaal 30 minuten voor de start van hun groep aanwezig zijn.
  Op het inschrijfformulier heeft u een voorkeur voor dag en starttijd Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De wedstrijdcommissie is bevoegd starttijden te wijzigen/verplaatsen om zodoende de indeling van het speelschema sluitend te krijgen. Houd hier rekening mee. Voorafgaand aan het toernooiweekend zullen de deelnemers per email een startlijst ontvangen.
 4. Spelregels
  Er wordt gespeeld volgens de nieuwe Golfregels van de NGF, d.d. 1 januari 2023, aangevuld met de plaatselijke regels die op golfinalmelo.nl/opening-en-activiteiten te vinden zijn.
 5. Invulling van de kaart
  Om te zorgen dat het berekenen van het (9-6-3-1) uitslag bij een gelijkspel (zie punt 6) correct verloopt is het nodig dat de scores van de 1e ronde op de linkerkant van de scorekaart worden ingevuld en de scores van de 2e ronde op de rechter kant.
  Als voorbeeld, wanneer men begint op hole 5 dan moeten de scores in de volgorde 5,6,7,8,9,1,2,3,4,14,15,16,17,18,10,11,12,13 worden ingevuld. Het Golf Club Almelo lid in jouw flight kan dit verder uitleggen.
 6. Gelijkspel
  Bij gelijkspel wordt de winnaar bepaald door de “9-6-3-1” regel. Als dit ook geen winnaar oplevert beslist het lot.
 7. Uitslagen
  De uitslagen van de 2 groepen van de zaterdag zullen zaterdagavond op de Golf Club Almelo website worden geplaatst.
  Deelnemers van zaterdag kunnen hierdoor zien of ze een kans maken op de 1e, 2e of 3e plaats.
 8. Prijzen
  –  Open Almelose Golfkampioenschap Wisseltrofee voor de 1e plaats Stableford.
  –   De 1e, 2e en 3e plaats, zowel Stableford en Bruto, worden beloond met een trofee en ook prachtige prijzen.
  –   Er zijn ook “rondeprijzen”.
 9. Driving range
  Spelers mogen op de dag van de wedstrijd geen gebruik maken van de driving range.
  De putting/chipping oefengreen is wel open
 10. Gedragsregels
 11. Afslagplaats
  De afslagplaats van elke hole bestaat uit een kunststof mat. Bij het beginnen van een hole moet de speler een bal slaan vanaf deze mat. Indien men gebruik wil maken van een tee, dan is een rubber tee verplicht. Direct vanaf de mat slaan is vanzelfsprekend toegestaan. Indien nodig ontvangen gastspelers voor aanvang van de wedstrijd een set rubber tees.
  Het gebruik van andere dan rubber tees is ten strengste verboden. Straf bij overtreding: diskwalificatie.
 12. Caddies zijn niet toegestaan!
 13. In de baan zijn forecaddies aanwezig om het speelverloop te begeleiden.
 14. Geschillen

In kwesties waar dit Wedstrijdreglement geen duidelijkheid over verschaft, of als er geschillen zijn, is de beslissing voorbehouden aan de commissie. De uitspraak van de  commissie is voor iedere deelnemer bindend.

Back To Top