skip to Main Content

Ledenwerfactie

Leden van PH Golf die een nieuw lid aanbrengen bij de golfvereniging Prins Hendrik, ontvangen een kwartaalcontributie retour op hun rekening onder de volgende voorwaarden:

Het nieuwe lid dient minimaal 1 jaar onafgebroken lid te zijn geweest bij PH Golf

Tijdelijk proeflidmaatschap is niet inbegrepen

De “verdiende” kwartaalcontributie wordt verrekend/uitgekeerd, 1 jaar na aanmelding nieuw lid,

Uw eigen lidmaatschap dient geldig en ononderbroken te zijn gedurende betreffend jaar.

Meer informatie over de ledenwerfactie?

Neem dan contact met ons op!

Back To Top