Skip to content

Ledenwerfactie

Leden van onze club, die een nieuw lid aanbrengen bij Golfclub Almelo, ontvangen een kwartaalcontributie retour op hun rekening onder de volgende voorwaarden:

Het nieuwe lid dient minimaal 1 jaar onafgebroken lid te zijn geweest bij Golfclub Almelo

Tijdelijk proeflidmaatschap is niet inbegrepen

De “verdiende” kwartaalcontributie wordt verrekend/uitgekeerd, 1 jaar na aanmelding nieuw lid,

Uw eigen lidmaatschap dient geldig en ononderbroken te zijn gedurende betreffend jaar.

Meer informatie over de ledenwerfactie?

Neem dan contact met ons op!

Back To Top