Skip to content

Baanpermissie nieuwe leden

Nieuwe leden krijgen baanpermissie via coördinator Hans Hartman, telefoon 0652126362. Daarvoor is het o.a. nodig om het  golfregelexamen te behalen.

Golfregelexamen nu via de app golf.nl
Voordat een golfer een golfhandicap kan behalen moet hij/zij eerst geslaagd zijn voor het golfregelexamen.
Per 22 mei 2023 heeft de Nederlandse Golf Federatie de regels voor dit examen aangepast.
Hiervoor is versie 2.0 van de golf.nl app van de NGF uitgebreid met een module training. Alleen beschikbaar als de app opnieuw wordt geïnstalleerd.
De NGF heeft in dit module nieuwe vragen met nieuwe illustraties beschikbaar gesteld waarmee alle golfers eenvoudig hun kennis over de Golfregels kunnen testen.
De H&R commissie vraagt aan alle leden om met enige regelmaat de app te gebruiken om hun kennis over te Golfregels te toetsen.
Als de Golfregels voldoende bekend zijn mag een (beginnend)golfer zelf beslissen om via dezelfde app een examen aan te vragen en af te leggen zonder tussenkomst van een examinator. Het examen bestaat nog steeds uit 30 vragen waarvan er 10 over etiquette en veiligheid in de baan gaan.
Het examen moet binnen één uur worden afgelegd met minimaal 23 juiste antwoorden.
Bert Kluitenberg kan vragen beantwoorden over deze nieuwe regeling. Email bert.kluitenberg@hotmail.com of telefoon 0546491711.
Back To Top