skip to Main Content

Opzeggen van het lidmaatschap van PH Golf  bij voorkeur via het digitale formulier: Afmelden
of schriftelijk door middel van brief of mail met vermelding van reden tot opzegging.

Adres:
PH Golf, Veenelandenweg 34, 7608 HB Almelo
Mail:
info@golfinalmelo.nl

Als opzegtermijn voor het lidmaatschap geldt dat deze eindigt op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van opzegging.

Back To Top