Skip to content

Actuele Baanstatus

De baanstatus van Golfclub Almelo houden we zo goed mogelijk “up-to-date”. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat bijv. weersomstandigheden snel veranderen en dat dit nog niet is doorgevoerd. Het komt dan neer op gezond verstand. Stel jezelf de vraag: “Is het aannemelijk om nu te gaan golfen?”

We kunnen golfen van zonsopgang tot zonsondergang.
Raadpleeg de actuele baanstatus en de beschikbaarheid.

Gedragsregels

 1. Geen trolleys op de voorgreens en zomergreens
 2. Bij dichte mist is spelen niet toegestaan
 3. Bij rijp spelen we korte baan en wintergreens
 4. Om schade aan bordjes e.d. te voorkomen is het NIET toegestaan obstakels als bordjes , goals etc. te verplaatsen. In voorkomende gevallen mag je het betreffende obstakel ontwijken (regel 15,16) zonder straf
 5. Spelen doe je uiteraard in gepaste kleding en op golfschoenen. Ander schoeisel beschadigt onze greens.
 6. Bij het in het spel brengen van een bal op de afslagplaats, moet deze van de afslagmat worden gespeeld, al dan niet opgeteed met een rubber tee.
 7. Het gebruik van plastic of houten tees is in verband met de veiligheid niet toegestaan.

Plaatselijke regels (local rules)

 1. Buiten De Baan wordt aangegeven met witte markeringen op het hek rondom het sportcomplex. De kunstgrasvelden zijn Buiten De Baan en worden aangegeven met witte strepen op de rand van de weg die aansluiten bij de markeringen op het hek
 2. Mini trainingsdoelen van de voetbal zijn losse obstakels. Wedstrijddoelen zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens Regel 15-2
 3. GUR wordt aangegeven met blauwe lijnen. Indien de bal van een speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1.
 4. De kunststof afslagmatten vormen een integraal onderdeel van de baan.
 5. Indien een speler de bal achter de green van hole 7 of 8 onbespeelbaar wil verklaren mag de speler:
  a) handelen volgens Regel 19-1 (onbespeelbare bal) of;
  b) als extra mogelijkheid, met één strafslag een bal droppen binnen één stoklengte van het merkteken Dz7 en Dz8.
 6. M.b.t. verloren bal en bal buiten de baan geldt Model Local Rule E5
 7. Als een speler met zijn slag vanuit het algemene gebied een (licht)mast raakt in het algemene gebied, dan moét hij deze slag laten vervallen en opnieuw, zonder straf, slaan vanaf dezelfde plaats als waarvan hij de vervallen slag deed.

STRAF voor overtreding van plaatselijke regel:
Matchplay: verlies van hole
Strokeplay: 2 slagen

Veiligheid

 1. Bij kruisende holes hebben spelers op de hole met het hoogste nummer voorrang
 2. Het is verboden af te slaan op hole 5 als er zich op de weg bij het kunstgras personen of voertuigen bevinden.
 3. Er is een AED aanwezig in de kleedruimte van de scheidsrechter van de voetbal. Deze ruimte bevindt zich rechts achter het terras, gezien vanaf het clubhuis. Bel bij ernstige calamiteiten 112, het golf clubgebouw 0546-568276 of de administratie van de voetbal 0546-862775

Plaatsen

We hanteren een local rule die bepaalt dat er geplaatst mág worden (niet verplicht) van 1 november tot 30 april en wanneer de baancommissie hiertoe besluit vanwege bijzondere omstandigheden.
De precieze regel luidt : een bal die op het kort gemaaide gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of worden opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar deze oorspronkelijk lag , maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal éénmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de  bal verplaatst of geplaatst is, is deze in het spel. Nb . “kort gemaaide gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager. Inbegrepen is ook het tweede veld na de lange afslag van baan 1 en 2 (het fairwayveld na het voetbalveld).

Qualifying

Wie bepaalt en waarom? De baan is in principe altijd qualifying, tenzij er aan de lengte gesleuteld wordt (bijv. door wintergreens). De baancommissie bepaalt dan dat de baan niet qualifying is en vermeldt dit op het bord bij het clubhuis. Ook kan de wedstrijdcommissie bepalen dat een specifieke wedstrijd niet qualifying is.

Damesmiddag en herenmiddag

Op dinsdagmiddag vindt de damesmiddag plaats en op vrijdagmiddag is de herenmiddag. De baan is alleen open voor deelnemers en de driving range is dan gesloten Vanaf 16:30 uur is de lange baan open voor alle leden.

De lange baan

Open op donderdag en na de damesmiddag (dinsdag) en herenmiddag (vrijdag)

De driving-range

Open volgens actuele baanstatus beschikbaarheid

Het clubgebouw

Open volgens planning let ook op actuele baanstatus.
Tijdens de wintertijd is het clubhuis open van 10:00 tot 16:00 uur.

Mogelijke speelbeperking

Door clinics en door activiteiten van medegebruikers van het complex

Clinics vinden plaats op:
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Woensdagmorgen
Donderdagmorgen
Zie de planning voor de daadwerkeleijke invulling

Kynologenclub Almelo
maandagavond van 17. 30 tot  21.00 uur
dinsdagavond van 17. 30 tot  21.00 uur
woensdagavond van 17. 30 tot  21.00 uur
zondagochtend van 11.00 tot 12.15 uur  wordt gedoogd, zolang het geen beperking oplevert voor door Golfclub Almelo georganiseerde wedstrijden.
De honden bezitters vragen ons om de in het hondenveld geslagen ballen op te rapen, gezien het gezondheidsrisico dat sommige honden lopen bij het per ongeluk inslikken van een bal.

Recreatiesport Almelo en Sportvereniging PH
Niet spelen op zaterdag hole 5 en hole 7 tot 10:30 uur. Gevaar voor de recreatiesporters en de voetballers!

Klachten over (mede)gebruikers van onze accommodatie graag mailen aan info@golfinalmelo.nl

Back To Top