HERENMIDDAG

Algemene wedstrijd informatie Herenmiddag Golfvereniging PH

Versie april 2018

Wedstrijdleiding

Colin Middleton, Henk Schouten en Marcel Heupink

Algemeen

Elke vrijdagmiddag, weer of geen weer, spelen de heren van PH-Golf hun Herenmiddag. Gemiddeld zo’n 40 actieve golfers spelen dan 18 holes, waarbij plezier en gezelligheid voorop staan. Niet alleen tijdens het spelen van de 18 holes, maar ook daarna in ons clubhuis. De uitslagen van alle wedstrijden, dus ook die van de Herenmiddagen, publiceren we in ons OGS.

Deelname

Ieder lid met baanpermissie en een handicap-54 registratie (voormalig GVB) kan meedoen. De inschrijfkosten zijn € 3,-. Deze bijdrage besteedt de commissie aan kleine prijsjes en aan wat lekkere hapjes na afloop. Wanneer het zomertijd is, starten we om 13.00 uur; ’s winters is de starttijd een half uur vroeger, nl. 12.30 uur.  Een kwartier vóór de start sluit de inschrijving.  Als de baan “qualifying” is, tellen de kaarten mee voor de HCP (handicap). Na afloop verzamelt de wedstrijdleiding de kaarten; meestal is de uitslag na zo’n 20 minuten wel bekend.

Scorekaarten

De scorekaart moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. De individuele scores voor elk hole moeten in de linker kolom, onder Speler/Score, worden ingevuld.
  2. De scores moeten duidelijk leesbaar zijn en binnen het vak geschreven worden.
    (Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 5/6’s en de 4/7’s, de twee combinaties die de meest ergernis voor de persoon die de scores moet invoeren vooroorzaken)
  3. Er moet het totaal zijn berekend en ingevuld voor de eerste 9 holes (de “Out” vak aan de linkerhelft van de scorekaart), het totaal voor de tweede 9 holes (de “In’  vak aan de rechterhelft van de scorekaart) en het totaal voor de hele ronde (de “Totaal” vak aan de rechterhelft van de scorekaart).

De speler zelf is verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn scorekaart.

Bij het niet volgen van deze regels worden de volgende straffen opgelegd:

  1. Als de scores niet in de juiste kolom zijn ingevuld, dan volgt diskwalificatie.
  2. Als cijfers niet leesbaar zijn, en 2 HM-commissieleden zijn beide hiermee eens, dan volgt diskwalificatie.
  3. Als 1 of meer van de 3 totalen (“Out”, “In”, of “Totaal”) incorrect is of ontbreekt, dan volgt diskwalificatie.

(Bij “incorrect” wordt bedoeld dat de som van de individuele scores niet met het totaal overeenkomt).

In alle bovengenoemde gevallen zal er geen terugkoppeling naar de speler plaatsvinden en zal de score voor die dag voor die speler in OGS niet worden ingevoerd.

Bij enige twijfel is de beslissing van de HM-commissie doorslaggevend.

Naast prijsjes voor de drie beste deelnemers, zijn er ook prijzen voor de meeste birdies, de neary*, de leary* en voor de deelnemer met de meeste Stableford punten. Daarnaast is er ook nog een flightprijs voor de beste flight.

Alle resultaten tellen mee voor het algemene, individuele klassement. De uitslag daarvan maakt de wedstrijdleiding bekend bij de afsluiting van de Herenmiddag. Doorgaans is dat op een andere golfbaan, bv. in Rheine of, zoals vorig jaar, in Exloo. Bij deze jaarafsluiting krijgen de winnaars een beker en/of prijzen. Op de afsluitende middag is er ook nog een prijsje voor de longest*

*Extra info:

birdie: een bal die één slag onder het baangemiddelde (PAR) uitgeholed wordt;
neary: de bal ligt met de eerste slag op de green het dichtst bij de vlag
leary: de bal ligt met de tweede slag op de green het dichtst bij de vlag
longest: de bal die bij de eerste slag met de bal de grootste afstand aflegt. De bal moet dan wel op de fairway liggen


Sponsoren PH Golf

Golfweer