Hooge Graven 2019

UITNODIGING

Op woensdag 8 mei hebben we onze jaarlijkse clubactiviteit op golfbaan “Hooge Graven” in Ommen. In het kader van de hospitaility chain die we met “Hooge Graven” hebben afgesproken, kunnen we daar tegen een sterk gereduceerd greenfeetarief van € 35,- golfen. 

Alle leden van PH (dames en heren!) kunnen deelnemen. Evenals de voorgaande jaren hopen we ook nu weer op een groot aantal deelnemers aan deze gezellige golfdag. 

De eerste twee flights starten ’s morgens om 10:30 uur op de holes 1 & 10;  vervolgens de andere flights daar achteraan. 

Je kunt bij je aanmelding (via email) eventueel aangeven met wie je graag samen in een flight wilt spelen. Het is natuurlijk wel raadzaam daar vooraf onderling even afspraken over te maken. Geef ook aan of je gebruik wilt maken van een handicart. 

OPGAVE/AANMELDEN  A.U.B. ZO SPOEDIG MOGELIJK,  DOCH UITERLIJK ZONDAG 5 MEI BIJ:

chmiddleton@outlook.com

 Met vriendelijke groet, namens de wedstrijdcommissie,

Colin  Middleton


Sponsoren PH Golf

Golfweer