Golfdag PH Golf en De Koepel

UITNODIGING

Op donderdag 29 augustus hebben we onze jaarlijkse clubactiviteit op golfbaan “de Koepel” in Wierden. In het kader van de hospitality chain die we met “de Koepel” hebben afgesproken, kunnen we daar tegen een sterk gereduceerd greenfeetarief van € 35,- golfen. 

Alle leden van PH (dames en heren!) kunnen deelnemen. Evenals de voorgaande jaren hopen we ook nu weer op een groot aantal deelnemers aan deze gezellige golfdag.
We starten ’s middags om 13.00 uur op hole 1.

Je kunt bij je aanmelding (via email) eventueel aangeven met wie je graag samen in een flight wilt spelen. Het is natuurlijk wel raadzaam daar vooraf onderling even afspraken over te maken. Geef ook aan of je gebruik wilt maken van een handicart.

OPGAVE/AANMELDEN A.U.B. ZO SPOEDIG MOGELIJK, DOCH UITERLIJK ZONDAG 25 AUGUSTUS BIJ:

chmiddleton@outlook.com


Met vriendelijke groet, namens de wedstrijdcommissie,

Colin Middleton


Sponsoren PH Golf

Golfweer