skip to Main Content

In aanvulling op het landelijk golfprotocol gelden er bij PH Golf de volgende specifieke regels bij heropening van de golfbaan.

Opening golffaciliteiten vanaf  26 juni 2021.

 • Golfbaan open voor leden en greenfee spelers.
 • Alleen starten na registratie in het clubhuis of via email/website.
 • Flights van maximaal 4 personen.
 • Oefenfaciliteiten beschikbaar (5 personen oefengreen, na heropening drivingrange zijn de matten op 2 meter uitgelijnd. Drivingrange maximaal 8 spelers)
 • Golflessen en clinics worden alleen gegeven op afspraak met de pro of instructeurs.

Protocol golfsport PH Golf

Uitgangspunten.

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen golfvereniging Prins Hendrik (hierna PH Golf).

 • Naleven van de 1,5 meter maatregel
 • Veilige omgeving voor sporters en vrijwilligers
 • Het bieden van een gezonde activiteit
 • Er is nooit fysiek contact tussen sporter, begeleider en vrijwilliger.
 • Aanvullende hygiëne maatregelen

Acties voor PH Golf

 • Entree en vertrek van en naar de golfbaan.
  De entree voor gebruikers van de golfbaan verloopt via de hoofdingang van het sportcomplex. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de entree verplaatst worden naar het hek bij de tennisvereniging.
  Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats en fietsen kunnen worden gestald in een fietsenrek ter plaatse van het toegangshek.
  Bij het betreden van het sportcomplex houden de golfers zoveel mogelijk rechts op basis van de aanduiding op de weg.
  Vertrek van de golfer(s) geschiedt via de hoofdingang; er wordt bij het vertrek zoveel mogelijk rechts gehouden, op basis van de aanduiding op de weg.
  De coördinator houdt toezicht op de registratie van de golfers.
  Spelers starten op hole1 op volgorde van binnenkomst en registratie.
 • Alleen golf na registratie.
  Het reserveren van starttijden is vervallen.
  Ten behoeve van contactonderzoek volstaat registratie van naam, telefoonnr., aankomsttijd en gezondheidscheck. Formulieren liggen in het clubhuis.
  De coördinator houdt toezicht op de registratie.
  Op tijden dat het clubhuis gesloten is kan gespeeld worden nadat via email of website is aangemeld.
  Bij het spelen van 18 holes, dat wil zeggen 2 keer de 9 holes baan, heeft de flight, die zijn/haar tweede ronde speelt, voorrang op een nieuw te starten flight op hole 1.
  Op deze wijze is het mogelijk om 18 holes te lopen zonder dat dit tot samenloop van groepen of personen zal leiden. De 1,5m social distance regel is bij hole 1/10  en bij hole 5/15 en 8/17 van kracht.
 • Flights en interval.
  In een flight spelen maximaal het aantal personen dat op basis van overheidsregels is toegestaan.
  De interval tussen de starts bedraagt 10 minuten of zoveel sneller als mogelijk is als de voorgaande flight de green heeft verlaten.
 • Aantal golfers op complex.
  Het maximaal aantal golfers op het complex bedraagt 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand.
 • Routing op de golfbaan.
  -Voor wat betreft de routing op het complex stellen wij de volgende maatregelen in:
  -Golfers komen binnen vanaf hoofdingang en lopen naar het clubhuis waar zij zich registreren met tenminste naam, telefoonnr., gezondheidscheck en aankomsttijd.
  -Binnenkomst geschiedt via de normaal gebruikte voordeur. Desinfecteren in de garderobe.
  -Vertrek uit het clubhuis geschiedt via de terrasdeur.
  -De routing is middels pijlen aangegeven.
  -Daarna kunnen spelers hun ronde starten op hole 1/10. Starten op andere holes is niet toegestaan.
  -Voor de golfronde wordt de normale routing van de golfbaan gevolgd.
  -De ronde eindigt op hole 9/18, waarna spelers desgewenst het sportcomplex kunnen verlaten richting de parkeerplaats.
  -Spelers, die na hun ronde gebruik maken van het terras, volgen eveneens de beschreven routing voor clubhuis en terras. Dit is alleen mogelijk als de horeca is toegestaan op basis van overheidsregels.
  -De routing naar de parkeerplaats verloopt in omgekeerde richting van de entreeroute.
  -Maximale aandacht voor de 1,5m social distancing wordt bij hole 1/10 en hole 5 en 8 in acht genomen.
 • Aanpassingen in de golfbaan.
  De drivingrange is beschikbaar voor spelers onder voorwaarde dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.
  Zij spelen met oefenballen. De emmers bij de ballenautomaat worden na gebruik door de speler gedesinfecteerd met de daar aanwezige middelen.
  Op de oefengreen houden spelers 1,5 meter afstand, zij spelen met eigen ballen.
 • Clubgebouw: ruimtes open/dicht
  Het clubgebouw en de toiletten zijn geopend.
  Hierbij gelden de regels die de overheid stelt aan opening van clubgebouw en horeca.
  Niettemin: Ga voorafgaand aan het bezoek aan de golfbaan thuis naar het toilet.
  Als er gebruik is gemaakt van het toilet wordt deze gereinigd volgens de daarvoor geldende regels.
  Om de 1,5m regel te handhaven mogen de toiletten door slechts 1 persoon gelijktijdig worden bezocht.
 • Communicatie
  Volg de aanwijzingen op de posters over maximaal aantal gebruikers per faciliteit, het schoonmaken van materialen en gebruik van handdesinfectie.
 • Coördinator en Marshall.
  Er is een coördinator aanwezig op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze tijden om is golfen op het complex mogelijk, een van de spelers is in dat geval aangewezen als coordinator.
  De coördinator kan dezelfde persoon zijn als de bardienstvrijwilliger.
  De coördinator is verantwoordelijk voor de registratie en toelaten van spelers.
  Voor begeleiding door de baan is bij hoge bezetting een marshall aanwezig.
  Aanwijzingen van de marshall en coördinator dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders.

 • Contactoppervlakten verminderen.
  Hygiëne materialen: De volgende golfgerelateerde materialen (ballenwassers, prullenbakken, waterstations, afspuitplaatsen golfmaterialen, vlaggenstokken en bunkerharken) mogen gebruikt worden. Echter, deze materialen dienen na gebruik door de golfer zelf gedesinfecteerd te worden met zelf meegenomen gel of doekjes.
 • Scorekaarten
  Gebruik van een digitale scorekaart via de app Golf.nl wordt ten zeerste aangeraden.

Naleving.
De coördinator en marshall zijn aanwezig ter naleving en controle van dit protocol en kunnen u hierop aanspreken. Bij niet naleven van dit protocol hebben zij de bevoegdheid tot waarschuwen of zo nodig ontzegging tot gebruik van de golfbaan.

 • Regels voor de individuele golfer.
  -Houdt altijd 1,5 meter afstand.
  -Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C).
  -Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten.
  -Was voor en na het golfen je handen minimaal 20 seconden.
  -Houd gelijke tred met andere flights. Bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
  -Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
  -Volg de aanwijzingen van de coördinator of ander personeel/vrijwilligers.

 Bericht naar de sporters.

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels door middel van posters, website, informatiebulletins aan de golfers en leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:

-Registreren bij binnenkomst is verplicht. Formulieren liggen in het clubhuis.
-Startinterval is 10 minuten.
-Clubhuis en toiletten zijn geopend. Hierbij gelden de coronamaatregelen zoals die door de overheid zijn vastgesteld.
-Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL
-Ga voorafgaand aan het bezoek aan de golfbaan thuis naar het toilet.

Back To Top