skip to Main Content
Beste PH golfers,
Zoals bekend zijn de coronaregels aangescherpt. Op basis van deze regels mag een flight uit twee personen bestaan.
In overleg tussen het ministerie van VWS en het NOC/NSF is landelijk besloten dat een driebal of een vierbal toegestaan is, mits de afstandsregel van 1,5 meter in acht wordt genomen.
Met andere woorden, je bent zelf verantwoordelijk voor de afstand met je medespelers, deze moet altijd minimaal 1.5 meter zijn
Wij zijn als golfclub verantwoordelijk op naleving hiervan. We willen jullie graag de mogelijkheid geven om met drie of vier mensen tegelijk een ronde te spelen, maar als blijkt dat de afstandsregels niet in acht worden genomen zal het bestuur besluiten om alleen nog met tweeballen te mogen spelen in onze baan.
Let dus op, je bent dus zelf verantwoordelijk om de afstand te bewaren.
De boetes zijn bij een controle hoog en leidt mogelijk tot sluiting van de baan .
We rekenen op jullie medewerking en wensen jullie veel golfplezier.
Bestuur PH Golf
Back To Top