Skip to content

Casper Koopman doet onderzoek voor GCA

Het sportbedrijf heeft het bestuur GCA een aanbod gedaan om een student Sportkunde van de Hogeschool Windesheim onderzoek te laten doen naar een voor de club relevant onderwerp. Wij hebben dit aanbod met beide handen aangenomen en er is een mooie match gevonden. Op dinsdag 13 februari jl. vond het eerste werkoverleg plaats met alle betrokkenen in ons clubhuis. Casper Koopman is van februari tot juni van dit jaar op dinsdag en woesdag beschikbaar voor het onderzoek. Hermien de Bruijn is namens GCA contactpersoon. De uitkomsten van het onderzoek zullen bijdragen aan het formuleren van beleid rond ledenwerving en ledenbehoud om een toekomstbestendig ledenbestand in de komende jaren op te kunnen bouwen.

Even voorstellen

Ik ben Casper Koopman, 21 jaar oud en woonachtig in Almelo. Ik ben een tweedejaars sportkunde student aan het Windesheim in Zwolle. Ik heb vroeger heel wat jaren gevoetbald bij PH Almelo maar ben momenteel vooral bezig met krachttraining. Ook vind ik het leuk om deel te nemen aan duurwedstrijden. Zo heb ik de Hyrox Rotterdam en de halve marathon van Enschede gelopen. Ik ga bij GolfClub Almelo aan de slag met een onderzoek en advisering rondom de vergrijzing van de vereniging. Het doel hiervan is een stabiele toekomst voor de vereniging waarin stappen in de goede richting gemaakt kunnen worden!

Wij wensen Casper veel succes en (sport)plezier tijdens zijn stageperiode bij onze club!

Hermien de Bruijn-Franken

Back To Top