Algemene Verordening Persoonsgegevens

 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf eind mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacy wetgeving geldt in de gehele Europese Unie en geldt dus ook voor golfvereniging Prins Hendrik. De vereniging is dus wettelijk verplicht tot het beschermen  van de persoonsgegevens van de verenigingsleden.

De vereniging gebruikt de door u verstrekte gegevens o.a. voor

  • de ledenadministratie;
  • de financiële administratie;
  • de communicatie met de leden ten behoeve van clubactiviteiten;
  • het voorbereiden van Algemene Vergaderingen;
  • de organisatie van wedstrijden;
  • het  aanleveren van gegevens aan bv. de Nederlandse Golffederatie.

N.B. De gegevens gebruiken we zeker niet voor reclamedoeleinden!

Als golfvereniging Prins Hendrik beschermen we uw gegevens met behulp van technische veiligheidsmaatregelen.  Zo is bv. het Online Golf System (OGS) alleen toegankelijk met een unieke, persoonlijke code die we aan elk lid hebben verstrekt.

De gegevens van de leden bewaren we zolang het lidmaatschap van de vereniging duurt.
Alleen in overleg kunnen foto’s van personen op de site worden geplaatst.
Eventuele vragen kunt u richten tot het secretariaat van de vereniging.

Namens het bestuur,

Jozien ten Broeke (secretariaat)

 

 


Sponsoren PH Golf

Golfweer