Hans Slot, bedankt!

Hans Slot is gestopt als voorzitter van PH Golf

Bennie bedankt Hans met bloemen en een dinerbon

Na vijf jaar heeft Hans Slot op 20 september de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Ted de Jong. Mede-bestuurslid en penningmeester Bennie Steffens sprak Hans toe en blikte terug op zijn voorzitterschap.
“Hans heeft een aantal sterke punten, waarmee hij op een prima manier inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap: zijn vasthoudendheid, zijn energie, zijn doelgerichtheid en een brede focus. Hij weet als bestuurder goed de weg en heeft ook de bestuurlijk lastige klussen goed opgepakt”. In samenwerking met de andere bestuursleden en de leden van de diverse commissies is er veel gebeurd. Kortom, hij is een goede aanvoerder van de bestuursploeg geweest.
Een willekeurige (en onvolledige) opsomming van wat er op bestuurlijk vlak tot stand is gebracht:

• Invoering van een O.G.S., een eigen online leden informatie systeem;
• Realisering van een eigen website;
• Vernieuwing van de clubadministratie;
• Constructief en goed overleg met de sportvereniging PH;
• Verbeterde samenwerking met de sportvereniging PH;

• Idem met de NGF;
• Deelname door PH Golf aan de NGF competitie.

Ook de golfbaan zelf is tijdens zijn voorzitterschap ingrijpend veranderd. Hans heeft altijd op een prettige, gemoedelijke manier de juiste mensen weten te strikken en te sturen. De resultaten zijn zichtbaar: veel lichtmasten en hinderlijk struikgewas zijn verdwenen, de veiligheid van tennissers is verbeterd door een nieuw stuk rough, hier een nieuwe vijver, daar een nieuwe bunker, enz. Daarnaast is Hans nooit te beroerd geweest om zelf het goede voorbeeld te geven. Als een echte Max Verstappen scheurt hij met de grasmaaier over de baan. En wanneer de kraaien zich te goed hadden gedaan aan al het lekkers op de green van hole 1, is Hans met graszoden in de weer om de schade te herstellen!
“Hans, onder jouw leiding heeft onze vereniging goede jaren gehad”. Zo vatte Bennie Steffens het in zijn toespraak samen.

Namens de hele vereniging heeft hij Hans met een bos bloemen en een dinerbon bedankt voor de prettige samenwerking, de tijd en de energie die hij erin gestoken heeft. Tot slot. Hans Slot: BEDANKT!!!

 


Sponsoren PH Golf

Golfweer

weeronline.nl Altijd jouw weer